Usłyszmy się!

EWA      +48 515 237 556

JUSTYNA     +48 696 705 619

A jeśli wolisz słowo pisane*,
to nasz e-mail:
PODCAST@SOUNDSANDSTORIES.PL

*to się może niebawem zmienić!

Sprawdź naszego facebooka


Facebook